การอบโอโซน

โอโซนช่วยกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อโรคในรถได้อย่างไร

เครื่องผลิตโอโซนจะดึงก๊าซออกซิเจนในอากาศมาผลิตเป็นก๊าซโอโซน และปล่อยกลับมาสู่อากาศอีกครั้ง เมื่อ ก๊าซโอโซนแตกตัวจะเกิดปฏิกริยาออกซิเดชั่น แล้วไปทำลายผนังเซลส์ของสิ่งมีชิวิตขนาดเล็ก(เชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส แมลงขนาดเล็ก) เชื้อโรคที่เป็นสาเหตุของกลิ่นอับในห้องโดยสารที่มีการอบโอโซน ก็จะถูกกำจัดไป นอกจากทำให้สะอาดหมดกลิ่นแล้ว ยังช่วยกำจัดไรฝุ่น แมลงสาบ และช่วยบำบัดโรคภูมิแพ้ได้อีกด้วย